Prop. 1 S Tillegg 2 (2018–2019)

For budsjettåret 2019 — Endring av Prop. 1 S (2018–2019) Statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (redusert anslag for utgifter til legemidler)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget