Prop. 1 S Tillegg 2 (2019–2020)

For budsjettåret 2020 — Endring av Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet 2020 (saldering)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget