Prop. 100 S (2021–2022)

Finansiering av Kvinnheradpakken i Vestland

Samferdselsdepartementet legg i denne proposisjonen fram forslag om delvis bompengefinansiering av Kvinnheradpakken i Vestland. Pakken omfattar i alt seks utbyggingsprosjekt og ei ramme til mindre tiltak på fleire fylkesvegstrekningar i Kvinnherad kommune.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget