Prop. 102 S (2017–2018)

Revidert finansieringsopplegg for E6 Helgeland nord, inkl. utbedring av strekningen Krokstrand sentrum – Bolna, i Nordland

Revidert finansieringsopplegg for E6 Helgeland nord, inkl. utbedring av strekningen Krokstrand sentrum – Bolna i Nordland. Med det skisserte opplegget kan strekningen Krokstrand sentrum – Bolna gjennomføres som del av den opprinnelige vegutviklingskontrakten, i tråd med Stortingets forslag gjennom behandlingen av NTP 2018-2029.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget