Prop. 104 LS (2017–2018)

Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen)

Finansdepartementet forslår i proposisjonen endringer i rederiskatteordningen som er nødvendige for at ordningen skal være i samsvar med EØS-regelverket. Endringene er en oppfølging av ESAs vedtak av 14. desember 2017 om godkjenning av rederiskatteordningen for en ny 10-årsperiode. De foreslåtte endringene går blant annet ut på nye begrensninger for bareboat-utleie og krav om EØS-registrering og bruttotonnasje på minst 1 000 bruttoregistertonn for fartøyer uten eget fremdriftsmaskineri.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget