Prop. 105 L (2020–2021)

Endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger (utvidet mulighet til flagging med andre flagg)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger i proposisjonen frem forslag til endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. Det foreslås at kommunene skal gis utvidet mulighet til å kunne flagge med andre flagg fra sine bygninger.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget