Prop. 108 L (2016–2017)

Endringer i sosialtjenesteloven (kommunens adgang til å gi kontaktopplysninger og opplysninger om oppholdssted til politiet og kriminalomsorgen)

Sosialtjenesteloven foreslås endret. Det foreslås endring av taushetspliktsbestemmelsen i sosialtjenesteloven, slik at kommunen kan utlevere kontaktopplysninger og opplysninger om tjenestemottakerens mulige oppholdssted til politiet og kriminalomsorgen. Forslaget omfatter kun utlevering av opplysninger etter anmodning fra politiet og kriminalomsorgen.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget