Prop. 108 S (2022–2023)

Endringer i statsbudsjettet 2023 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2023/2024)

Norske reindriftsamers landsforbund og staten ble 15. februar 2023 enige om ny reindriftsavtale for perioden fra 1. juli 2023 til 30. juni 2024. Avtalen omfatter økonomiske tiltak for reindriftsnæringen på 200 mill. kroner.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget