Prop. 11 L (2018–2019)

Endringer i markaloven (justeringer av markagrensen m.m.)

Proposisjonen foreslår endringer i markaloven som innebærer grenseendringer i to kommuner og endringer i markaloven § 2 slik at det skapes større klarhet for når grenseendringer kan finne sted. I tillegg foreslås endringer av markaloven § 10 slik at det kan åpnes opp for el-sykler i Marka.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget