Prop. 110 S (2021–2022)

Kommuneproposisjonen 2023

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget