Prop. 114 L (2016–2017)

Endringer i passloven og ID-kortloven (tilpasning til nye systemer)

Proposisjonen omhandler endringer i pass og ID-kortloven for å harmonisere reglene om pass og nasjonale identitetskort, som planlegges innført i løpet av 2018. De foreslåtte endringene er en tilpasning til innføring av nye systemer og rutiner for utstedelse av pass og nasjonale identitetskort. Det foreslås også hjemmel til å gi forskrift om blant annet passets gyldighetstid, passgebyrets størrelse og om behandling og avgjørelse av søknader om pass som mottas på utenriksstasjonene.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget