Prop. 114 L (2020–2021)

Endringer i barnelova (Barnesakkyndig kommisjon i foreldretvistsaker)

Barne- og familiedepartementet legger i proposisjonen frem forslag om endringer i barnelova. Det foreslås at Barnesakkyndig kommisjon skal vurdere kvaliteten på sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker før domstolen kan bruke dem som bevis, på samme måte som i barnevernssaker. Det foreslås også en forskriftshjemmel for å kunne fastsette krav til mandater og sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget