Prop. 117 L (2020–2021)

Endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse mv.)

Proposisjonen inneholder forslag om å forlenge midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, frem til 10. november 2021. Loven gir hjemmel for innreiserestriksjoner for å beskytte folkehelsen mot utbruddet av covid-19. Videre inneholder proposisjonen forslag om å forlenge midlertidige saksbehandlingsregler i utlendingsloven for å avhjelpe konsekvensene av covid-19, frem til 10. november 2021. Disse reglene gir blant annet hjemmel for å avholde fjernmøter i Utlendingsnemnda. Det foreslås også å forankre i innreiserestriksjonsloven bestemmelser som ble innført i innreiserestriksjonsforskriften 29. januar og 12. februar 2021 i medhold av smittevernloven § 7-12.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget