Prop. 120 L (2015–2016)

Endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene)

Lovproposisjon om plikt for flernasjonale foretak til å levere land-for-land-rapport til skattemyndighetene.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget