Prop. 124 LS (2021–2022)

Endringer i lov om europeiske selskaper (SE-loven) og lov om europeiske samvirkeforetak (SCE-loven) mv. (forskriftshjemler for saksbehandlingsregler) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 113/2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)

Proposisjonen inneholder forslag til forskriftshjemler i lov om europeiske selskaper og lov om europeiske samvirkeforetak, og stortingets samtykke til å gjennomføre en forordning som ga disse foretakene utsatt frist til å vedta 2019-årsregnskapet. Proposisjonen inneholder også rettelser i lovverk innenfor NFDs ansvarsområde.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget