Prop. 126 L (2016–2017)

Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i utlendingsloven om internering og andre tvangsmidler. Formålet er først og fremst å avklare og tydeliggjøre hvilke regler som gjelder for bruk av tvangsmidler etter utlendingsloven. I tillegg gis det en egen bestemmelse om pågripelse og internering av mindreårige. Bestemmelsen innebærer en langt tydeligere og mer detaljert regulering av saker som gjelder medfølgende barn i barnefamilier og enslige mindreårige.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget