Proposisjoner til Stortinget

Prop. 13 L (2018–2019)

Endringer i sprøyteromsloven m.m. (utvidelse av type narkotiske stoffer m.m.)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i sprøyteromsloven slik at det åpnes for inntak av flere narkotiske stoffer enn heroin i sprøyterom. Det åpnes også for at brukerne av ordningen skal få opplæring i, og mulighet for å prøve ut mer skånsomme inntaksmåter enn injisering. Begrepsbruken i loven endres fra «sprøyterom/sprøyteromsordning» til «brukerrom/brukerromsordning».

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget