Prop. 130 LS (2015–2016)

Sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker til Trøndelag fylke og endringer i lov om forandring av rikets inddelingsnavn

Departementet foreslår å slå sammen Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker til Trøndelag fylker fra 1. januar 2018, i tråd med søknad fra Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesting. Proposisjonen inneholder nødvendig vedtak i henhold til inndelingsloven, og forslag om endringer i lov om forandring av rikets inndelingsnavn.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget