Prop. 131 L (2018–2019)

Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget

Proposisjonen inneholder bestemmelser som blant annet skal gi offentlige tjenester adgang til å gi taushetsbelagt informasjon til utvalg. Utvalget skal gjennomgå saker med drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner. Hensikten er å vurdere om, i hvilken grad og eventuelt på hvilken måte det kan ha forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparats håndtering av disse sakene. Utvalget skal gi anbefalinger som kan bidra til at fremtidige tilfeller forebygges og forhindres. Formålet med loven er å gi utvalget tilgang til nødvendig taushetsbelagt informasjon, slik at utvalget skal kunne utføre sine oppgaver på en god måte.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget