Prop. 137 L (2021–2022)

Endringer i utlendingsloven (visitasjon og undersøkelse i forbindelse med registrering av søknad om beskyttelse mv.)

Proposisjonen inneholder forslag om tydeligere regler om visitasjon, undersøkelser og beslag i forbindelse med politiets registrering av asylsøknader. Det foreslås blant annet regler om for hvilke formål det kan foretas visitasjon, personundersøkelser og beslag, og på hvilke betingelser det kan foretas gjennomgang av elektroniske enheter (som f.eks. mobiltelefon). Videre inneholder proposisjonen departementets svar på anmodningsvedtak nr. 539 og 541 (2017– 2018) om alternative tvangsmidler til internering etter utlendingsloven.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget