Prop. 138 L (2019–2020)

Lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven)

I proposisjonen foreslås en ny lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven). Forslaget innebærer at de overordnede rammene for forvaltningen av mediestøtten samles i én lov. Det innføres et system for fireårige styringssignaler for mediestøtten og en helhetlig gjennomgang av de mediepolitiske virkemidlene hvert fjerde år, de direkte tilskuddsordningene for mediene og deres formålsbestemmelser lovfestes, og Medietilsynets og Medieklagenemndas uavhengighet ved forvaltningen av mediestøtten lovreguleres.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget