Prop. 146 L (2015–2016)

Endringer i introduksjonsloven (innføring av forsøkshjemmel)

Proposisjonen omhandler forslag om at kommunene kan søke departementet om unntak fra bestemmelser i lov eller forskrift for å kunne gjennomføre tidsavgrensede forsøk i introduksjonsprogrammet eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Forsøkene kan være av pedagogisk, organisatorisk eller økonomisk art.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget