Prop. 151 S (2014–2015)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet (Tilleggsbevilgninger til Innovasjon Norge)

Proposisjonen omhandler forslag om tilleggsbevilgninger til Innovasjon Norge. Situasjonen innenfor deler av norsk næringsliv gir nye muligheter for norsk økonomi. Regjeringen ønsker å legge til rette for at dette potensialet benyttes ved å fremme innovasjon og omstilling. Regjeringen foreslår å styrke Innovasjon Norges etablerertilskuddsordning med 60 mill. kroner, og Innovasjon Norges ordning med forsknings- og utviklingskontrakter med 40 mill. kroner. Etablerertilskuddsordningen støtter gründere som har nye ideer med stort vekstpotensial. Forsknings- og utviklingskontrakter er en tilskuddsordning for forpliktende FoU-samarbeid mellom to eller flere parter innen næringslivet og mellom næringslivet og det offentlige. Midlene skal finansiere prosjekter på Sør- og Vestlandet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget