Prop. 154 L (2016–2017)

Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet)

Proposisjonen inneholder forslag om å endre utilregnelighetsreglene, blant annet ved at dagens psykosevilkår forlates til fordel for en konkret vurdering av om lovbryteren er utilregnelig på grunn av alvorlig sinnslidelse. Videre foreslås det å senke terskelen for dom på særreaksjon i helsevesenet for utilregnelige lovbrytere, samt å øke kvaliteten i rettspsykiatrisk sakkyndigarbeid ved habilitetskrav, kompetansekrav og utvidet adgang til innsyn i helseopplysninger.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget