Historisk arkiv

Høring om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt en ny forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige på høring.

Målet med den nye forskriften er å tydeliggjøre hvilke krav som gjelder ved rettspsykiatriske undersøkelser og å gjøre regelverket lettere tilgjengelig for brukerne. De fleste bestemmelsene i forskriften er i samsvar med dagens praksis på området.

– Regjeringen jobber for å øke kvaliteten på rettspsykiatrisk arbeid. Forskriften som er sendt på høring er en viktig del av dette, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.  

Bakgrunnen er de vedtatte lovendringene i utilregnelighetsreglene i straffeloven. Endringene har ikke trådt i kraft ennå.

Høringsfristen er 14. august 2020.