Prop. 155 L (2015–2016)

Endringer i finnmarksloven (sakskostnader for Utmarksdomstolen)

I proposisjonen forslås endringer i finnmarksloven § 43, slik at statens plikt til å dekke sakskostnader i saker for Utmarksdomstolen for Finnmark justeres noe.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget