Prop. 155 S (2014–2015)

Samtykke til godkjennelse av protokoll av 27. november 2014 om endring av Marrakesh-avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (innsetting av avtalen om handelsfasilitering)

Proposisjonen omhandler Norges tilslutning til WTOs nye avtale om handelsfasilitering. Avtalen skal legge til rette for enklere, raskere og billigere handel globalt. Prosedyrer og regler for grensepasseringer skal standardiseres, forbedres og forenkles. Avtalen har en sterk bistandskomponent som vil sørge for at særlig de minst utviklede landene får den nødvendige tid og bistand til å modernisere sine prosedyrer og regler.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget