Prop. 157 LS (2015–2016)

Endringer i ekomloven og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2016 av 29. april 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 2015/2120 om tilgang til et åpent internett og internasjonal gjesting, og gjennomføringsforordning 2015/2352 om mobiltermineringstakster

Proposisjonen inneholder bestemmelse som gir departementet hjemmel til å innta i forskrift nettnøytralitetsregler som sikrer at Internett fortsetter å være åpen og ikke-diskriminerende for alle typer kommunikasjon og innholdsdistribusjon. Proposisjonen omhandler også blant annet videreutvikling av reglene om nasjonal gjesting, innføring av eCall (nødanrop fra kjøretøy) og oppdatering av begrepet radioutstyr.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget