Prop. 164 S (2020–2021)

Samtykke til ratifikasjon av konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA) av 27. januar 2021

Prop. S gjelder samtykke til ratifikasjon av konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA). Konvensjonen oppretter IALA som en mellomstatlig organisasjon. Dagens IALA ble opprettet i 1957 som en stiftelse under fransk rett. Endring av IALAs status til en mellomstatlig organisasjon blir antatt å styrke organisasjonen, og dermed også IALAs viktige arbeid knyttet til å sikre gode maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester. IALA arbeider tett med og utfyller arbeidet til Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) og Den internasjonale hydrografiske organisasjon (IHO). Skipsfarten er internasjonal, og av hensyn til sikkerhet og effektivitet i sjøtransporten er det derfor viktig med internasjonale standarder og retningslinjer for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget