Prop. 167 L (2020–2021)

Endringer i ekomloven (lagring av IP-adresser mv.)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger i proposisjonen frem forslag til endringer i ekomloven som pålegger ekomtilbyderne å lagre IP-adresser mv. i 12 måneder, slik at politiet kan få tilgang til disse ved etterforsking av kriminalitet med en strafferamme på 3 år eller mer, eller som rammes av nærmere angitte straffebud.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget