Prop. 17 S (2019–2020)

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Utanriksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget