Prop. 179 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av Programmet for et digitalt Europa (2021–2027)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget