Proposisjoner til Stortinget

Prop. 18 S (2021–2022)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Barne- og familiedepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget