Prop. 18 S (2021–2022)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Barne- og familiedepartementet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget