Prop. 18 S (2021–2022)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Barne- og familiedepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

I denne proposisjonen legg Barne- og familiedepartementet (BFD) fram endringsforslag til statsbudsjettet for 2021 i samsvar med punkt 2 nedanfor.

Til forsida