Prop. 182 L (2020–2021)

Endringer i klimaloven (klimamål for 2030 og 2050)

Klima- og miljødepartementet foreslår å oppdatere de lovfestede målene for 2030 og 2050 slik at lovteksten er i tråd med Norges forsterkede klimamål.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget