Høring - Oppdatering av klimalovens klimamål for 2030 og 2050

Som følge av de forsterkede klimamålene for 2030 og 2050 foreslår Klima- og miljødepartementet nå å oppdatere klimaloven, slik at de lovfestede målene i loven er i tråd med Norges forsterkede klimamål.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.03.2021

Vår ref.: 19/2465

Bakgrunn

Klimaloven trådte i kraft i januar 2018. Formålet med loven er å fremme gjennomføringen av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050. Klimamålet for 2030 og 2050 er lovfestet i klimaloven.

Det følger av § 3 at målet skal være at utslipp av klimagasser i 2030 reduseres med minst 40 prosent fra referanseåret 1990. Videre følger det av § 4 at målet skal være at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Med lavutslippssamfunn menes et samfunn hvor klimagassutslippene, ut fra beste vitenskapelige grunnlag, utslippsutviklingen globalt og nasjonale omstendigheter, er redusert for å motvirke skadelige virkninger av global oppvarming som beskrevet i Parisavtalen. Målet skal være at klimagassutslippene i 2050 reduseres i størrelsesorden 80 til 95 prosent fra utslippsnivået i referanseåret 1990. Ved vurderingen av måloppnåelse skal det tas hensyn til effekten av norsk deltakelse i det europeiske klimakvotesystemet for virksomheter. Etter at klimaloven trådte i kraft i 2018 har regjeringen forsterket både klimamålet for 2030 og klimamålet for 2050.

I februar 2020 meldte Norge inn et forsterket klimamål for 2030 under Parisavtalen. Det forsterkede målet for 2030 er at utslippene skal reduseres med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent sammenlignet med referanseåret i 1990.

I Norges Lavutslippsstrategi (vedlegg 1 i Prop. 1 S (2019-2020) Klima- og miljødepartementet) forsterket regjeringen Norges klimamål for 2050, og varslet at den vil endre utslippsintervallet i klimalovens § 4 til i størrelsesorden 90 til 95 prosent fra utslippsnivået i referanseåret 1990.

Hvilke endringer foreslås?

Som følge av de forsterkede klimamålene for 2030 og 2050 foreslår Klima- og miljødepartementet nå å oppdatere klimaloven, slik at de lovfestede målene i loven er i tråd med Norges forsterkede klimamål.

På denne bakgrunn foreslås klimalovens § 3 endret slik at det lovfestede klimamålet for 2030 er i tråd med Norges klimamål under Parisavtalen. Det vil si at det lovfestede målet for 2030 blir å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent sammenlignet med utslippsnivået i 1990.

Som en oppfølging av regjeringens lavutslippsstrategi og det forsterkede klimamålet for 2050 foreslås utslippsintervallet i klimalovens § 4 endret til å redusere utslippene med i størrelsesorden 90 til 95 prosent sammenlignet med utslippsnivået i referanseåret 1990.  De to endringene som foreslås er en teknisk justering som følge av tidligere politiske vedtak om å forsterke Norges klimamål.

Høringssvar- og frist

Høringsfristen settes til 6 uker.

Fristen er vurdert ut fra hvilke endringer som skal gjøres, og at disse endringene er av teknisk karakter. De forsterkede klimamålene er allerede vedtatt i andre prosesser, og endringene i klimaloven er en konsekvensjustering av allerede vedtatt klimapolitikk. Det tas sikte på at endringene i klimaloven skal legges frem for Stortinget i vårsesjonen 2021.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor. Ved tekniske problemer kan høringssvar i stedet sendes til postmottak@kld.dep.no. Frist for å sende innspill er onsdag 10. mars 2021.

Liste over høringsinstanser er vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova, jf. også miljøinformasjonsloven, og blir publisert på nettsidene under høringsuttalelser.


Med hilsen

Ingvild Andreassen Sæverud (e.f.)
ekspedisjonssjef
Anne Gislerud
avdelingsdirektør

Akademikerne
Alstahaug kommune
Alta kommune
Alvdal kommune
Alver kommune
Andøy kommune
Arbeids- og sosialdepartementet
Aremark kommune
Arendal kommune
Asker kommune
Askvoll Kommune
Askøy kommune
Aukra kommune
Aure kommune
Aurland kommune
Aurskog-Høland kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Averøy kommune
Avfall Norge
Balsfjord kommune
Bamble kommune
Bardu kommune
Barne- og familiedepartementet
Beiarn kommune
Bergen kommune
Berlevåg kommune
Bindal Kommune
Birkenes kommune
Bjerknessenteret for klimaforskning
Bjerkreim kommune
Bjørnafjorden kommune
Bodø kommune
Bokn kommune
Bremanger kommune
Brønnøy kommune
Bygland kommune
Bykle kommune
Bærum kommune
Bø kommune
Bømlo kommune
Båtsfjord kommune
CICERO Senter for klimaforskning
Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)
Dovre kommune
Drammen kommune
Drangedal kommune
Drivkraft Norge
Dyrøy kommune
Dønna kommune
Eidfjord kommune
Eidskog kommune
Eidsvoll kommune
Eigersund kommune
Elverum kommune
Enebakk kommune
Energi Norge
Engerdal kommune
Enova SF
Etne kommune
Etnedal kommune
Evenes kommune
Evje og Hornnes kommune
Farsund kommune
Fauske kommune
Fedje kommune
Fellesforbundet
Finansdepartementet
Fitjar kommune
Fjaler kommune
Fjord kommune
Flakstad kommune
Flatanger kommune
Flekkefjord kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Folldal kommune
Forsvarsdepartementet
Forum for miljøteknologi
Forum for utvikling og miljø
Framtiden i våre hender
Fredrikstad kommune
Fridtjof Nansens Institutt
Frogn kommune
Froland Kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Fyresdal kommune
Færder kommune
Gamvik kommune
Gausdal kommune
Gildeskål kommune
Giske kommune
Gjemnes kommune
Gjerdrum kommune
Gjerstad kommune
Gjesdal kommune
Gjøvik kommune
Gloppen kommune
Gol kommune
Gran kommune
Grane kommune
Gratangen kommune
Greenpeace
Grimstad kommune
Grong kommune
Grue kommune
Gulen kommune
Hadsel kommune
Halden kommune
Hamar kommune
Hamarøy kommune
Hammerfest kommune
Handelshøyskolen BI
Hareid kommune
Harstad kommune
Hasvik kommune
Hattfjelldal kommune
Haugesund kommune
Havforskningsinstituttet
Heim kommune
Helse- og omsorgsdepartementet
Hemnes kommune
Hemsedal kommune
Herøy kommune
Herøy kommune
Hitra kommune
Hjartdal kommune
Hjelmeland kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand kommune
Holtålen kommune
Horten kommune
Hovedorganisasjonen Virke
Hurdal kommune
Hustadvika kommune
Hvaler kommune
Hyllestad kommune
Hægebostad kommune
Høyanger kommune
Høylandet kommune
Hå kommune
Ibestad kommune
Inderøy kommune
Indre Fosen kommune
Indre Østfold kommune
Industri Energi
Innovasjon Norge
Iveland kommune
Jevnaker kommune
Justis- og beredskapsdepartementet
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Karmøy kommune
Kautokeino kommune
Kinn kommune
Klagenemnda for miljøinformasjon
Klepp kommune
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Kongsberg kommune
Kongsvinger kommune
Kragerø kommune
Kristiansand kommune
Kristiansund kommune
Krødsherad kommune
KS Bedrift
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kvam herad
Kvinesdal kommune
Kvinnherad kommune
Kviteseid kommune
Kvitsøy kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Landbruks- og matdepartementet
Landbruksdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Larvik kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Leirfjord kommune
Leka kommune
Lesja kommune
Levanger kommune
Lier kommune
Lierne kommune
Lillehammer kommune
Lillesand kommune
Lillestrøm kommune
Lindesnes kommune
Lom kommune
Loppa kommune
Lund kommune
Lunner kommune
Lurøy kommune
Luster kommune
Lyngdal kommune
Lyngen kommune
Lærdal kommune
Lødingen kommune
Lørenskog kommune
Løten kommune
Malvik kommune
Marker kommune
Masfjorden kommune
Melhus Kommune
Meløy kommune
Meråker kommune
Meteorologisk institutt
Midtre Gauldal kommune
Midt-Telemark kommune
Miljødirektoratet
Miljøstiftelsen Bellona
Modalen kommune
Modum kommune
Molde kommune
Moskenes Kommune
Moss kommune
Målselv kommune
Måsøy kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Nannestad kommune
Narvik kommune
Natur og ungdom
Naturvernforbundet
Nes kommune
Nes kommune
Nesna kommune
Nesodden kommune
Nesseby kommune
Nissedal kommune
Nittedal kommune
Nome kommune
Nord universitet
Nord-Aurdal kommune
Nord-Fron kommune
Nordkapp kommune
Nord-Odal kommune
Nordre Follo kommune
Nordre Land kommune
Nordreisa kommune
Nore og Uvdal kommune
Norges bondelag
Norges bygg- og eiendomsforening
Norges forskningsråd
Norges handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges miljøvernforbund
Norges rederiforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk bioenergiforening (NoBio)
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk elbilforening
Norsk fjernvarme
Norsk industri
Norsk inistitutt for luftforskning
Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)
Norsk olje og gass
Norsk polarinstitutt
Notodden kommune
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Nærøysund kommune
Olje- og energidepartementet
Oljedirektoratet
Oppdal kommune
Orkland kommune
Os kommune
Osen kommune
Oslo kommune
OsloMet - storbyuniversitetet
Osterøy kommune
Overhalla kommune
Porsanger kommune
Porsgrunn kommune
Rakkestad kommune
Rana Kommune
Randaberg kommune
Rauma kommune
Regelrådet
Regnskogfondet
Rendalen kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Ringebu kommune
Ringerike kommune
Ringsaker kommune
Risør kommune
Rollag kommune
Rælingen kommune
Røde Kors
Rødøy kommune
Røros kommune
Røst kommune
Røyrvik kommune
Råde kommune
Rådgivende ingeniørers forening
Salangen kommune
Saltdal kommune
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Samnanger kommune
Sande kommune
Sandefjord kommune
Sandnes kommune
Sarpsborg kommune
Sauda kommune
Sel kommune
Selbu kommune
Seljord kommune
Senja kommune
Sigdal kommune
Siljan kommune
SINTEF
Sirdal kommune
Sjøfartsdirektoratet
Skaun kommune
Skien Kommune
Skiptvet kommune
Skjervøy kommune
Skjåk kommune
Smøla kommune
Snåsa kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Solund kommune
Songdalen kommune
Sortland kommune
Spire - Utviklingsfondets ungdom
Stad kommune
Stange kommune
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Statkraft
Statnett SF
Statsbygg
Statskog SF
Stavanger kommune
Steigen kommune
Steinkjer kommune
Stiftelsen Miljøfyrtårn
Stjørdal kommune
Stord Kommune
Stor-Elvdal kommune
Storfjord kommune
Strand kommune
Stranda kommune
Stryn kommune
Sula kommune
Suldal kommune
Sunndal kommune
Sunnfjord kommune
Surnadal kommune
Sveio kommune
Sykkylven kommune
Sømna kommune
Søndre Land kommune
Sør-Aurdal kommune
Sørfold kommune
Sør-Fron kommune
Sør-Odal kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune
Tana kommune
Time kommune
Tingvoll kommune
Tinn kommune
Tjeldsund kommune
Tokke kommune
Tolga kommune
Transportøkonomisk institutt
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Trysil kommune
Træna kommune
Tvedestrand kommune
Tydal kommune
Tynset kommune
Tysnes kommune
Tysvær kommune
Tønsberg kommune
Ullensaker kommune
Ullensvang kommune
Ulstein kommune
Ulvik herad
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Utenriksdepartementet
Utsira kommune
Vadsø kommune
Vaksdal kommune
Valle kommune
Vang kommune
Vanylven kommune
Vardø kommune
Vefsn kommune
Vega kommune
Vegårshei kommune
Vennesla kommune
Verdal kommune
Vestby kommune
Vestnes kommune
Vestre Slidre kommune
Vestre Toten kommune
Vestvågøy kommune
Vevelstad kommune
Vik kommune
Vindafjord kommune
Vinje kommune
Volda kommune
Voss herad
Værøy kommune
Vågan kommune
Vågå kommune
Våler kommune
Våler kommune
WWF-Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ZERO - Zero Emission Resource Organisation
Øksnes kommune
Ørland kommune
Ørsta kommune
Østre Toten kommune
Øvre Eiker Kommune
Øyer kommune
Øygarden kommune
Øystre Slidre kommune
Åfjord kommune
Ål kommune
Ålesund kommune
Åmli kommune
Åmot kommune
Årdal kommune
Ås kommune
Åseral kommune
Åsnes kommune