Prop. 19 S (2018–2019)

Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget