Prop. 19 S (2019–2020)

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget