Prop. 20 S (2015–2016)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Klima- og miljødepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget