Prop. 20 S (2015–2016)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Klima- og miljødepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen legger Klima- og miljødepartementet fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2015.