Prop. 201 S (2020–2021)

Utbygging og finansiering av Bypakke Ålesund i Møre og Romsdal

Proposisjonen omhandler utbygging og finansiering av Bypakke Ålesund i Møre og Romsdal. Det sentrale prosjektet i pakken er E136 Breivika-Lerstad. For øvrig består pakken av en rekke mindre tiltak for kollektiv, sykkel og gange. Det er lagt opp til en innkrevingsperiode på 15 år. Planlagt oppstart er 2022 og det er lagt opp til 13 bomstasjoner med toveis innkreving fordelt på tre bomsnitt.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget