Prop. 204 S (2020–2021)

Vegpakke Harstad i Troms og Finnmark – revidert finansieringsopplegg

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag til revidert finansieringsopplegg for Harstad Vegpakke (Harstadpakken) i Troms og Finnmark.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget