Prop. 204 S (2020–2021)

Vegpakke Harstad i Troms og Finnmark – revidert finansieringsopplegg

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag om revidert finansieringsopplegg for Vegpakke Harstad, i tråd med vedtak fra lokale myndigheter.

Formålet med Vegpakke Harstad er å bedre miljøet og utviklingsmulighetene i sentrum av Harstad, bedre vilkårene for kollektivtransport, gående og syklende, samt sikre tilstrekkelig kapasitet i transportsystemet.

På grunn av lavere bompengeinntekter og høyere kostnader enn forventet i den etablerte Vegpakke Harstad legges det frem et revidert finansieringsopplegg som vil styrke måloppnåelsen av pakken.