Prop. 207 L (2020–2021)

Lov om røystingsrådgjevarar og lov om endringar i føretakslovgjevinga (retting av feil m.m.)

Proposisjonen skal gjennomføre reglar i endringsdirektiv (EU) 2017/828 om røystingsrådgjevarar. Proposisjonen inneheld òg forslag til retting av feil m.m. i fem lover.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget