Prop. 21 L (2020–2021)

Endringer i arveloven (landbrukseiendommer i dødsbo mv.)

Proposisjonen gjelder endringer i den nye arveloven. Det foreslås en bestemmelse for tilfeller der det inngår en landbrukseiendom i dødsboet. Det foreslås at eiendommen må være overført til en ny eier innen tre år etter arvelaterens død - uavhengig av hvor lang tid det ellers tar for å få gjennomført skiftet av dødsboet. I proposisjonen legges det også frem forslag til endringer i andre lover som er nødvendige som følge av den nye arveloven. Videre foreslås det enkelte innholdsmessige endringer i den nye loven. Departementet har blant annet sett behov for justering av noen forskriftshjemler.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget