Prop. 21 S (2018–2019)

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget