Prop. 21 S (2019–2020)

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget