Prop. 218 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet (økonomisk tiltak i møte med pandemien)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget