Prop. 22 L (2020–2021)

Endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven om tilbakeholdsrett i kjøretøy. I yrkestransportloven innføres hjemmel for å holde tilbake et kjøretøy der det er nødvendig for å sikre betaling av bøter og gebyrer ilagt for brudd på yrkestransportloven med forskrifter. Tilsvarende bestemmelse om tilbakehold i vegtrafikkloven endres noe som følge av en tidligere avgjørelse i EU-domstolen.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget