Prop. 22 S (2018–2019)

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget